Å utnytte avfall, avløpsslam og husdyrgjødsel til å produsere fullverdig drivstoff, gjør at biogass er sirkulærøkonomi i praksis. Reststoffet fra produksjonen kan brukes til å produsere ny mat, og slik er sirkelen igang …

Hvordan vil vi som samfunn utnytte denne muligheten til å produsere miljøvennlig drivstoff fra lokale kilder?

Hva mener regjeringen, og hvilke muligheter er det for å ta biogass i bruk som drivstoff på større kjøretøy?

Delta på Biogassdagene og hør de siste signalene fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen og andre.