Arrangør Biogassdagene: Energigass Norge

Biogassdagene arrangeres av Energigass Norge i samarbeid med en rekke aktører innen transport og distribusjon og bruk av biogass i Norge.

Energigass Norge er en bransjeforening som arbeider for økt og sikker bruk av energigassene biogass, naturgass, LPG og hydrogen i Norge. Gjennom foreningens biogassutvalg med mange av aktørene i bransjen som medlemmer, har EGN arbeidet med biogass siden foreningen startet opp i 2008.

Kontakt: Tore Woll > two@energigass.no> 917 99 244

> har som mål å sette fokus på produksjon og bruk av biogass i Norge

> arrangeres av Energigass Norge i sam-
arbeid med flere andre institusjoner og organisasjoner

> ble første gang arrangert på Nesodden-
ferja i 2016 med tema Biogass på skip (ferja bruker naturgass som drivstoff)

> ble i 2017 arrangert på Youngstorget med fokus på bærekraft for biogass, med blant annet lansering av en ny rapport